Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Ärendehantering / Supportsystem

Ärendehantering / Supportsystem – Ticketbaserat

Med vår modul för ärendehantering får du ett centraliserat system för ärendehantering / support direkt i din webshop hos Wikinggruppen som ger en tydlig överblick över alla ärenden och kan hanteras av flera olika personer i er organisation. Systemet är även anpassningsbart med ett antal färdiga inställningsmöjligheter

Koppling till aktuell order ger tydlighet och effektivitet

Ett ärende som rör en order i webbutiken kopplas direkt ihop med ordern ifråga för tydlig och effektiv hantering. Det går att ställa in autosvar, om det skall gå att skapa ett ärende utan ordernummer, färgkodning mm.

Hur fungerar det?

Kunden har möjlighet att skapa ett ärende direkt från webbutiken, ex från kontakta oss sidan och/eller en dedikerad sida. Det går även att skicka e-post till en specifik adress för att skapa ett ärende.

Därefter visas en bekräftelse och givet att man valt att ha autosvar aktiverat så får kunden även en bekräftelse via e-post med ett ticket id. Ärendet kommer sedan läsas in i systemet och listas varpå det går att hantera, svara på mm.

Ok, Vad kostar det?

Modulen kostar i grundutförande 5 400 kr + moms att installera givet att din butik är av version 12.0 eller högre. Är din butik av version 6 – 11 offererar vi modulen från fall till fall. En löpande månadskostnad på 120 kr/mån + moms tillkommer oavsett butiksversion.

Versionskrav

Observera att butiksversion WGR 6.0 eller högre krävs för att vi skall kunna installera och konfigurera modulen.

Kom igång!

Är du intresserad av att komma igång med ett ärendehanteringssystem / supportsystem direkt  i din webbutik hos Wikinggruppen? Vänligen skicka ett mail till

 Se fler tillgängliga moduler i Wikinggruppens e-handelsplattform