Ongoing WMS

Koppling för dig som vill använda Ongoing WMS för att effektivisera ditt eget lager alternativt outsourca ditt lager till en 3PL-aktör som använder Ongoing WMS.

Behöver du effektivisera din lager- och logistikhantering?

Ongoing WMS är det mest använda webbaserade lagersystemet i Norden, även kallat Warehouse Management System (WMS). Ongoing WMS passar för logistikintensiva verksamheter som e-handlare med eget lager och 3PL-aktörer.

Flexibilitet att hantera lagret själv eller outsourca till 3PL
Wikinggruppen har byggt en koppling mellan Wikinggruppens e-handelsplattform och Ongoing WMS vilket gör det möjligt för användare av Wikinggruppens e-handelsplattform att välja mellan ett stort antal logistikföretag för sin lagerhantering givet att man önskar outsourca sitt lager. Kopplingen fungerar självklart även för användare av Wikinggruppens e-handelsplattform som önskar att använda Ongoing WMS för att sköta sitt eget lager-och logistik.

Software as a Service
Ongoings affärsmodell har sedan starten byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller i dagligt tal ”Molnet”. Det innebär att Ongoing driftar systemet och användarna kör WMS-systemet via sin webbläsare på sin dator, ex en vanlig desktop dator, laptop, smartphone etc.

Vad kostar det?

Wikinggruppen tar ut en engångsavgift om 6 750 kr + moms för arbetet att installera kopplingen mellan din webbutik hos Wikinggruppen och ett Ongoing system samt en månadskostnad på 150 kr/mån + moms.

Versionskrav

Observera att butiksversion WGR 6.0 eller högre krävs för att vi skall kunna installera och konfigurera modulen.

Mer information och beställning

Vänligen ta kontakt med Wikinggruppen
Tel: 0650-757 59
E-post:

Mer info om Ongoing WMS
Tel: 031-709 30 70
www.ongoingwarehouse.se
E-post: