Flytt till ny server – Idefix

Med anledning av flytten av konton från servern Idefix till ny server 2017-12-12 med start 00:10.

Varför gör vi denna ändring?

För att säkerställa bästa möjliga driftmiljö i form av prestanda och stabilitet för din webbplats samt e-post behöver vi fasa ut en äldre server som primärt används av webbhotellkunder. Denna kommer då ersättas av en ny server.

Vilka berörs av detta?

Om du använder e-post via wikinggruppens server Idefix och har fått ett mail om att din webbplats samt e-post kommer att flyttas är du berörd av denna ändring. Observera att du sannolikt inte kommer behöva göra någon ändring alls i inställningar eller liknande då vi vidtagit åtgärder för att det skall fungera precis som tidigare.

Vad kommer att ske och när sker det?

Personal hos vår driftleverantör kommer i samarbete med supportpersonal hos Wikinggruppen under natten / tidig morgon den 12/12 att flytta konton från en äldre server till en ny server. Kontona flyttas intakta så att all data samt e-post mm kommer att följa med oförändrat. Flytten genomförs den 12/12 med start ca 00:10 och beräknas pågå fram till ca 04:00. Under denna tid kan då störningar förekomma.

Ok, Vad behöver jag göra om jag har e-post på servern?

Med anledning av flytten av konton från servern Idefix till ny server behöver du sannolikt inte göra något alls.

Support / Hjälp ?

Om du har frågor eller trots allt behöver hjälp med inställningarna för din e-post efter omläggningen den 12/11 är du välkommen att ringa oss på 0650-75759 mellan kl 10:00 samt 15:30. Som vanligt kan du även skicka e-post till eller skapa ett ärende via https://support.wikinggruppen.se/index.php?/Tickets/Submit