10 februari, 2021

Hög belastning på flera avdelningar

Wikinggruppen har under 2020 och inledningen av 2021 haft en mycket stor efterfrågan på våra produkter & tjänster vilket givetvis är roligt men det har också lett till hög belastning på vissa av våra avdelningar. Detta har i sin tur skapat köer och längre ledtider än vi önskar på vissa av våra avdelningar.

Vi måste därför vara restriktiva med vad vi tar oss an och vi tvingas nu tacka nej till nya kunder vars projekt kräver programmering av tillägg eller ändringar som frångår vår standard, dvs skräddarsydda lösningar. Projekt som inte behöver några ändringar och där vår standardsetup oavsett paket fungerar bra är det dock inga problem med alls.

Detta innebär att vi nu välkomnar nya kunder som väljer paketet WGR Direct samt även nya kunder på WGR Bas och WGR Plus där vi då dock förnärvarande inte gör några ändringar i e-handelsplattformen eller kopplingar utöver att vi tar fram en unik design och lägger in den till respektive butik för WGR Bas och WGR Plus.

För att möta det uppkomna läget och komma i fas med mer normala ledtider skolar vi in och anställer nya medarbetare för att skala upp alla avdelningar, framförallt vår backend avdelning.
Eftersom e-handel inte är helt okomplicerat så tar dock inskolningen några månader och vi är tacksamma för det tålamod våra kunder visar oss. Vi kommer att presentera nya medarbetare löpande och uppdatera på wikinggruppen.se när vi är i fas igen.


← Se alla nyheter