Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

8 januari, 2021

Nyheter i och med Brexit kring moms och tull

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU och att övergångsperioden löpte ut 2020-12-31 träder en hel del förändringar nu i kraft när det gäller handel med Storbritannien som tyvärr innebär mer administration för dig som e-handlare kring tull samt momshantering.

Angående moms efter Brexit
Då Storbritannien numera står utanför EU så blir försäljning från EU till Storbritannien därefter att anse som export och därmed skall svensk moms inte längre läggas på vid försäljning dit. Så långt inga problem eller konstigheter. Men, tyvärr så har Storbritanniens motsvarighet till Skatteverket istället ålagt alla som säljer till Storbritannien att samla in brittisk moms och redovisa till Storbritannien under vissa omständigheter.

När tullvärdet är under 135 GBP ska brittisk moms debiteras i webbutiken, vanligtvis 20% som du sedan ska redovisa till Brittiska skattemyndigheten. Ansökan om momskonto sker via skattemyndigheten i Storbritannien. Detta momsnummer ska också alltid anges på handelsfakturan.

Om beloppet överstiger 135 GBP belopp ska kunden istället själv betala in brittisk moms vid importtillfället och därmed ska inte någon moms, varken svensk eller brittisk, betalas i butiken. Tullvärdet är varornas värde exklusive moms. För B2B kunder är det möjligt att slippa betala moms i butiken givet att de har ett godkänt brittiskt VAT-nummer.

Angående Frakt & Tull efter Brexit
Momsnummer ska alltid anges på handelsfakturan. Vidare så krävs korrekt tulldokumentation med tariffkod, vikt, värde etc. Du behöver även ansöka om ett brittiskt samt svenskt EORI-nummer, ansökan sker då hos tullverket i UK samt hos svenska tullverket.

Mer information,
Brittiska skatteverket: https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk
Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/saharpaverkasmomsenavbrexit.4.109dcbe71721adafd251a7e.html
DHL: https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2020/brexit.html?rf
Postnord: https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/forberedelser/tullinformation/tullinformation-rorande-brexit/sa-paverkas-vara-tjanster-av-brexit
Tullverket: https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhantering/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html


← Se alla nyheter