Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

31 augusti, 2017

Uppgradering – Driftmiljö

För att säkerställa bästa möjliga driftmiljö i form av prestanda och stabilitet för våra e-handlare kommer en av våra driftleverantörer med start under V36 börja uppgradera Wikinggruppens samtliga servrar. Arbetet kräver en omstart av respektive server vilket ger en nertid på ca 2-5 minuter under vilket berörda webbplatser inte kommer vara nåbara. Omstarterna kommer i möjligaste mån förläggas till tidig morgon för minsta möjlig störning.

Uppgraderingen innebär bla att vi kommer ha möjlighet att jobba med HTTP/2. Detta är en vidareutveckling av Googles SPDY som under 2014 antogs som utgångspunkt för HTTP/2. Tanken är att det ska ersätta det nuvarande HTTP/1.1 under de kommande åren. Det mesta av högnivåspråket är samma som i HTTP/1.1 – skillnaderna ligger istället i den underliggande arkitekturen där det skett väsentliga förbättringar inom alla områden.

Kort sagt syftar denna uppgradering till att ge nya möjligheter samt framförallt ytterligare förbättrad prestanda. Obs att webbläsare endast har stöd för HTTP/2 om webbplatsen är krypterad dvs att webbadressen börjar med https:// så har du inte SSL på din webbplats ännu är detta ytterligare ett starkt skäl att agera nu. Se http://wikinggruppen.se/e-handel/moduler/ssl-tls-https-webbutik/ för mer info kring det.


← Se alla nyheter