18 juni, 2018

Wikinggruppen blir en del av Visma

Visma förvärvar Wikinggruppen och stärker därigenom sitt fokus på kompletta lösningar inom e-handel och närliggande områden inom programvaruutveckling.

När Wikinggruppen startade upp ett litet affärsområde kring e-handel 2005 hade vi ingen aning om att vi 2018 skulle vara en av Sveriges största e-handelsleverantörer med en egenutvecklad och mycket populär e-handelsplattform. På dessa 13 år har mycket skett vad gäller komplexitet där vi gått från enkla webshops-lösningar till lösningar som idag ofta består av en kombination av flera system som tillsammans skapar ett optimalt flöde för att driva trafik, konvertera trafiken till betalande kunder och hantera beställningar, logistik och övrig administration på ett tidseffektivt sätt.

E-handeln utvecklas mycket snabbt inom både B2C samt B2B och vi stärker nu vår position med Visma som ägare och de synergieffekter och möjligheter det ger.

”Vi ser fram emot att bli en del av Visma-gruppen och alla de nya möjligheter som det innebär för både våra kunder och anställda. Tillsammans med Visma kommer vi att kunna accelerera utvecklingstakten och stärka vårt erbjudande till nytta för såväl befintliga som nya kunder” säger Jonte Bergman, Grundare och VD på Wikinggruppen.

Denna nyhet väcker naturligtvis en del frågor hos vår kunder & partners varpå vi försöker svara på de viktigaste direkt.

Q: Vad sker med Wikinggruppen som bolag med Visma som ägare?
A: Wikinggruppen kommer drivas vidare som ett fristående bolag med egna kontor, men ingå i Vismakoncernens SMB-division. Vi ser på Visma som en framåtblickande, långsiktig och stark ägare.

Q: Kommer detta att leda till förändring av fokus för Wikinggruppen?
A: Nej, fokus ligger fortfarande på att erbjuda kompletta och flexibla e-handelslösningar för SMB-segmentet på ett kostnadseffektivt sätt inklusive stöd och hjälp till våra e-handlare. Som en del i Vismakoncernen öppnas nya spännande möjligheter för oss och därmed även för våra kunder.

Q: Vad betyder detta för kunder hos Wikinggruppen?
A: På sikt vill vi naturligtvis erbjuda ännu bättre och smartare lösningar. Med en solid och mycket kompetent ägare i ryggen finns det många nya möjligheter att påskynda utvecklingen av innovativa lösningar och vi kommer arbeta hårt för att dra maximal nytta av att vara en del i Vismakoncernen.

Q: Blir det ändringar i ledningen hos Wikinggruppen?
A: Styrelsen har utökats med fler ledamöter som tillför riktigt bra kompetens men det är också enda skillnaden. Jonte Bergman kvarstår som VD och Erik Drakenberg som operativ chef så det blir ingen ändring vad gäller det eller i övrigt heller för den delen. Business as usual alltså!

Q: Vilka system kommer integreras?
A: Vi har redan kopplingar till Visma-system som Visma Administration och Visma Mamut via en samarbetspartner. Vi kommer nu titta närmare på hur Wikinggruppen kan koppla direkt mot olika typer av Visma-system och automatisera för att minimera manuellt arbete. Wikinggruppens plattform har även ett eget API som tillåter tredjepartsleverantörer att skapa integreringar och applikationer mot vår e-handelsplattform.

Frågor?
Välkommen att kontakta Erik Drakenberg (), Jonte Bergman () eller Carola Lissel () vid eventuella frågor.

Se även www.visma.se för mer information om Vismas lösningar och tjänster.


← Se alla nyheter