28 februari, 2021

Wikinggruppen och Visma Software går samman

Efter att Wikinggruppen varit ett fristående bolag i Visma koncernen i snart tre år så går nu Wikinggruppen och ett systerbolag i samma division, Visma Software AB, samman till ett bolag. Genom att uppgå i en av Sveriges ledande leverantörer inom affärssystem ser vi stora fördelar med synergier samt samarbetsmöjligheter. Vi får även ökade resurser kring produktutveckling, kundstöd och medarbetare.

Same same but different
Wikinggruppens verksamhet fortsätter precis som tidigare under eget varumärke. Den enda skillnaden är att vi framgent gör det som ett affärsområde inom Visma Software AB. Detta leder med andra ord inte till några större förändringar vad gäller medarbetare, kunder eller leverantörer.

Nya möjligheter & starkare struktur
Att bli en del av Visma Software AB ger en ny dimension i våra möjligheter att hjälpa nya och befintliga kunder framåt och vidare då vi bland annat får en betydligt större och starkare organisation. Samgåendet träder i kraft 1 april 2021.

Som alltid är ni välkomna att kontakta oss om det är något ni undrar över!

// Jonte Bergman, grundare av Wikinggruppen och Business Unit Director i Visma Software AB (efter 1 april).


← Se alla nyheter