E-post efter flytt till ny server – obelix-srv2

Med anledning av flytten av konton från servern Obelix till nya servrar kan du eventuellt behöva ändra lite i inställningarna för ditt e-postprogram för att det skall fungera som tidigare efter det att omläggningen gjorts under morgonen den 14/11. Här har vi därför samlat instruktioner för hur du går tillväga om du blir flyttad till den nya servern som heter obelix-srv2

Varför gör vi denna ändring?

För att säkerställa bästa möjliga driftmiljö i form av prestanda och stabilitet för din webbplats samt e-post behöver vi fasa ut en äldre server. Denna kommer då delas upp i flera mindre servrar.

Vilka berörs av detta?

Om du använder e-post via wikinggruppens server Obelix och har fått ett mail om att din webbplats samt e-post kommer att flyttas är du berörd av denna ändring men du behöver sannolikt inte göra något då vi vidtagit åtgärder för att det skall fungera precis som tidigare.

Vad kommer att ske och när sker det?

Personal hos vår driftleverantör kommer i samarbete med supportpersonal hos Wikinggruppen under natten / tidig morgon den 15/11 att flytta konton från en äldre server till en ny server. Kontona flyttas intakta så att all data samt e-post mm kommer att följa med oförändrat. Flytten genomförs under natten den 15/11 med start ca 00:10 och beräknas pågå fram till ca 04:00. Under denna tid kan då kortare störningar förekomma.

Ok, Vad behöver jag göra om jag har e-post på servern?

Med anledning av flytten av konton från servern Obelix till nya servrar behöver du sannolikt inte göra något alls.

Hmmm, Vad behöver jag göra om det trots allt inte funkar?

Om det trots allt inte skulle funka efter flytten behöver du sannolikt ändra lite i inställningarna för ditt e-postprogram för att det skall fungera som tidigare. Här har vi därför samlat instruktioner för hur du går tillväga om du blir flyttad till den nya servern som heter obelix-srv2

E-postprogram
Har du i dag obelix.wikinggruppen.se inställt som mailserver så ska du byta till obelix-srv2.wikinggruppen.se både på inkommande och utgående server i e-postprogrammet.

Iphone
För Iphone kan du använda följande guide,
https://www.oderland.se/clients/knowledgebase/256/Utgaende-e-post-pa-iPhoneoriPad-iOS-10-och-nyare.html

Android
För Android kan du använda följande guide,
https://www.oderland.se/clients/knowledgebase/163/Hur-ansluter-jag-med-IMAP-fran-Android.html

Mac
https://www.oderland.se/clients/knowledgebase/237/Mail-pa-Mac-OS-X-1011-och-nyare.html

MS Outlook
https://www.oderland.se/clients/knowledgebase/37/Hur-ansluter-jag-med-IMAP-i-Outlook-2010.html

Webmail
För webmail gäller adressen https://obelix-srv2.wikinggruppen.se:2096/
Har ni SSL/https till er webbutik så fungerar även https://mail.dinegendomän.se

Alla manuella inställningar (Avancerat)
Inkommande serverinställningar

Med SSL
IMAP Port: 993
POP3 Port: 995

Utan SSL
IMAP Port: 143
POP3 Port: 110

Utgående server inställningar

Med SSL
STARTTLS port 587
SSL/TLS port 465

Utan SSL
port 26

Support / Hjälp ?

Om du har frågor eller behöver hjälp med inställningarna för din e-post efter omläggningen den 15/11 är du välkommen att ringa oss på 0650-75759 mellan kl 10:00 samt 15:30. Som vanligt kan du även skicka e-post till eller skapa ett ärende via https://support.wikinggruppen.se/index.php?/Tickets/Submit