Personliga sökresultat för alla hos Google

Olika resultat på samma sökning?

I sin strävan att leverera så relevanta svar på sökningar som möjligt så lanserade Google runt årsskiftet 2009/2010 personliga sökresultat för ALLA användare av sökmotorn. Detta fanns även tidigare men gällde då enbart personer som hade ett Google konto. Det har varit rätt tyst om detta och även om det diskuterats i optimeringskretsar så är det nog få ”vanliga” användare av Googles sökmotor som vet om hur det fungerar, trots att det numer påverkar alla som använder Google för sökningar.

Hur funkar det?

Google håller reda på vilka sökningar du gjort tidigare under de senaste 180 dagarna och anpassar därefter träfflistan utifrån det, för att försöka leverera, en för dig så relevant träfflista som möjligt.

Konsekvenser – Olika svar på samma förfrågan

Funktionen med personliga sökresultat innebär alltså att 2 olika personer kan få olika sökresultat trots att deras sökning är identisk. Om du exempelvis sökt inom samma område tidigare och klickat på ett sökresultat kan Google tolka det så att du ansåg den sidan som relevant och därför kan den flyttas upp i den träfflista som visas för dig nästa gång du gör en sökning inom samma område.

Inaktivering

Om man inte vill att Google skall anpassa träfflistan går det att stänga av funktionen. Se denna sida hos Google för mer information.
Nedan en film från Google där dom förklarar syftet med personlig sökresultat.