Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Sökmotoroptimering - Hantera bilder på rätt sätt

Kort guide i att hantera bilder på ett sökmotorvänligt sätt.

Namnge dina bilder på ett bra sätt.

Det kan vara klokt att namnge sina bilder på ett bra sätt av flera olika anledningar. En anledning kan vara för att undvika problem i servermiljö, en annan för att hitta lättare i sina mappar. För bilder som skall användas på Internet kan en det även ge Google information om vad bilden föreställer. En bild som heter ”image347.jpg” ger ingen som helst information till någon, vare sig det är en fysisk besökare eller en sökmotor. En bild som däremot heter ”volvo-lastbil.jpg” talar om vad den föreställer.

Bildtext – Alt attribut

Även om du namgett en bild på ett bra sätt finns det ytterligare ett sätt på vilket du kan hjälpa dina besökare samt sökmotorer som Google att tolka och indexera en bild. Till varje bild kan man skriva en sk alt text, den texten är huvudsakligen avsedd för besökare som surfar med bildvisning avstängd, men den kan läsas av sökmotorerna och bör därför användas för att ge sökmotorn relevant informtion om bilden.

Tänk på

– Använd korta men beskrivande och informativa filnamn och alt texter.
– Blanda inte stora och små bokstäver, använd bara gemener och bindestreck.
– Undvik alla ”konstiga tecken” som & % ´mellanslag, semikolon, ” eller ! ´osv i filnamn.
– Undvik långa filnamn och långa konstlade alt texter då detta kan tolkas som överanvändning och straffa sig.

framat En kort introduktion i sökmotoroptimering
framat Hur du hanterar titel och meta taggar på bästa sätt i din butik eller hemsida
framat Hur du arbetar för att skaffa länkar till din sida