FSY - Föreningssystem

Färdig komplett webbplats till din förening!

FSY ger din förening en komplett och färdig hemsida och innehåller dessutom inbygda funktioner för administration och information. Färdiga system finns till samfällighetsföreningar, vägföreningar och bostadsrättsföreningar!

CMS + Smarta funktioner

I korthet har vi har kombinerat ett ”Content Management System” dvs en webbplats där du kan styra innehållet själv, med ett flertal smarta funktioner som en förening kan tänkas behöva.

Systemet innehåller bla funktioner som redigerbara sidor, medlemsregister, händelsekalender, nyhetsfunktion, fakturering, länkhantering, dokumenthantering, SMS funktion, nyhetsbrev, forum, support mm. Allt är enkelt hanterat via en bakomliggande kontrollpanel.

Enkel administration!

Systemet är baserat på en webbplats som består av en publik del samt en bakomliggande kontrollpanel.

Du kan enkelt hantera innehållet på flera av sidorna själv med hjälp av editorn som finns i kontrollpanelen utan några som helst kunskaper i programmering. Du kan uppdatera/infoga/ändra/ta bort text och bild på sidor, ändra färgsättning mm. Redigeringen av sidorna sker på samma sätt som ordbehandlingen i ett vanligt ordbehandlingsprogram, tex MS Word.

Köp inte grisen i säcken, Testa själv!

Vi erbjuder alla potentiella kunder att utan kostnad och förutsättningslöst utvärdera vårt FSY PLUS system under 20 dagar. Vi sätter upp ett ”eget” system åt er förening att testa och utvärdera utifrån era egna behov och premisser, Vi kontaktar er efter dessa 20 dagar och vill ni fortsätta efter utvärderingen bygger ni bara vidare på ”ert” system. Är ni däremot inte intresserade tar vi helt enkelt bort systemet och all information. Eftersom systemet är helt webbaserat behövs ingen nedladdning av någon programvara eller installation, du behöver bara logga in till adminstrationsdelen för att komma åt alla funktioner.
Välkommen att prova FSY helt kostnadsfritt!

Mer information

Läs mer om systemet på dess ”egen” webbplats, www.fsy.se