Uppdragsförfrågan User-Stories

  Uppdragsförfrågan (User Stories)

  Ni kommer här att få fylla i ärendets syfte och beskrivning. Därefter ska era behov beskrivas i en detaljerad lista med tillhörande acceptanskriterier. Vi vill samla in detaljer på detta sätt för att bättre kunna bemöta era behov med den bäst lämpade lösningen. Vi ber er därför att tänka igenom önskemålen grundligt och följa anvisningarna noga, tack!

  * obligatoriska uppgifter

  Kontaktuppgifter

  Ärendets syfte

  Förklara ärendets syfte för oss, varför ni önskar denna utveckling.

  Ett syfte med utvecklingen är nödvändigt för att ge oss på Wikinggruppen, er kontaktperson såväl som den utförande utvecklaren, en förståelse för ert behov. Detta gör att vi kan leverera den bästa lösningen i situationen som är anpassad till vad ni behöver.


  • Läs mer


  • Exempel

  Ärendets beskrivning


  Skriv en övergripande sammanfattning med egna ord och i text vad du vill göra.

  Beskriv i stora drag hur anpassningen ska fungera, hur vill ni arbeta med det och vilket är målet för det arbete ni önskar beställa. (Detaljer deklareras i nästa steg)

  Ärendets rubrik

  Ange en kort förklarade titel för ärendet.

  Här vill vi ha en beskrivande rubrik som refererar till ärendet i fråga, något enkelt och identifierbart. (Max 100 tecken)


  • Exempel

  Ärendets detaljer


  Ange konkreta punkter i listan nedan, en specifik del per rad.

  * Minst en rad måste fyllas i.

  Börja med de som är grundläggande, de mest nödvändiga, och fyll sedan på med ytterligare önskemål.

  För varje rad, ange också acceptanskriterier som används för att bekräfta om åtgärden är färdigställd. Ett acceptanskriterie ska vara kort, tydligt och måste vara mätbart, så att vi kan jämföra resultatet mot önskemålet. Varje rad bör ha ca 3-7 acceptanskriterier. Dela hellre upp punkter i flera mindre om de blir för stora/långa.

  Tänk dig att du är en användare (se exempel nedan) som ämnar utföra en specifik uppgift i systemet. Förklara per inlägg, som för någon utomstående, vad de vill göra i systemet.


  • Exempel - Bra 🙂


  • Exempel - Bristfälliga 😟

  Detalj

  Acceptanskriterier

  Max 20 rader. Vänligen kontakta oss om du behöver ge mer information.

  Övrigt

  Här skriver du in ytterligare information som är nödvändig: eventuella koder, nycklar eller andra kontaktuppgifter.

  Du kan också skicka med länk till eventuella manualer, hemsidor eller API-dokumentationer för externa kopplingar.

  Sist bifogar du ev. filer (max 5mb st). Kontakta oss om flera eller större filer behöver skickas med.

  Feedback

  Har ni några tankar på hur vi kan göra formuläret bättre och enklare att arbeta med? Dela gärna med er nedan  Din förfrågan kommer att mailas in till oss, med en kopia till dig själv. Vi tar emot den och återkopplar så snart vi kan!