Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Vad är framgångsbiblioteket?

Kunskapsbibliotek för e-handlare som använder Wikinggruppens e-handelsplattform...

Hur växer och effektiviserar du din webbutik?

Idag är det mycket lätt att starta upp e-handel och man kan snabbt vara igång. Det är dock inte riktigt lika lätt att lyckas bra med sin e-handelssatsning då det krävs långsiktighet, hårt arbete och bra hantering/best practise inom ett stort antal områden för att få ett bra utfall.

Wikinggruppen har lång praktisk erfarenhet av e-handelsprojekt och med över 2 600 genomförda e-handelsprojekt har vi sett både framgångssagor och mindre lyckade satsningar. Vi vågar därmed säga att vi har en väldigt bra bild över vad som krävs och hur man bör jobba för att lyckas bra. Detta vill vi på olika sätt förmedla till de e-handlare som använder Wikinggruppens e-handelsplattform och framgångsbiblioteket är en ny sådan informationskanal.

FramgångsbiblioteketHur fungerar det?
Det finns mycket material och artiklar med tips och förslag om hur man jobbar på bästa sätt inom olika områden på Internet men problemet är ofta att det blir enskilda, stötvisa insatser och ingen kontinuitet i arbetet. Vi har därför helt enkelt samlat och sorterat in ett stort antal artiklar och videoklipp från olika källor och kategoriserat dessa inom 3 huvudområden med underrubriker och även svårighetsnivå.

Artiklar under 3 huvudkatagorier
E-handel kokar grovt sett ner till 3 huvudkategorier,

1) Driv trafik till din webbutik.
2) Konvertera trafiken till betalande kunder på bästa möjliga sätt.
3) Effektivisera flöden, rutiner, arbetssätt mm.

Vi har därför valt en uppställning i framgångsbiblioteket med dessa 3 områden som huvudkategorier. Under dessa har vi sedan satt upp ett antal underrubriker inom dessa områden och samlat artiklar och information kring best practise mm som även är taggade med svårighetsnivå. För närvarande finns ca 140 st hjälpartiklar inom ett stort antal områden.

Möjlighet att jobba strukturerat
Vår tanke är därmed att man som användare av vår e-handelsplattform löpande skall kunna jobba på ett strukturerat sätt med att förbättra och effektivisera sin verksamhet på olika områden. Har man dåligt med trafik kan man jobba med artiklar och guider kring dessa bitar. Har man trafik men konverterar dåligt kan man jobba med det. Har man både trafik och konverterar bra kan man jobba med effektivisering och därefter börja om på en högre svårighetsnivå. Man får då en löpande förbättring av sin verksamhet som förhoppningsvis gör den mer konkurrenskraftig, effektivt och lönsam.

Ok, hur kommer jag åt Framgångsbiblioteket?
Framgångsbiblioteket är enbart tillgängligt för de e-handlare som använder Wikinggruppens e-handelsplattform (version 6.0 eller högre) och nås endast via en ikon i butikens kontrollpanel. Notera att det endast är butiker som är driftsatta som har access till biblioteket och inte testbutiker.