Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

301 Verktyg

Hantera byte av domän eller adresser på rätt sätt med 301 redirect

Vad är 301?

301 redirect är en omdirigering av besökare och sökmotorer som sker på servernivå. Siffran 301 är en HTTP-statuskod som betyder permanent flyttad och vid användning av en 301 redirect förstår Google och andra sökmotorer att sidan och/eller innehåll har flyttats och rankning, länkkraft samt besökare förs över till den nya sidan eller strukturen. Användning av 301 tekniken vid flytt rekommenderas av Google och är med andra ord det enda korrekta sättet att hantera ett läge då man byter domännamn eller får nya adresser, sk url:er till sitt innehåll.

Inbyggt och kostnadsfritt 301 verktyg

301-omdirigeringDå det är vanligt att det kommer kunder till Wikinggruppen från andra leverantörer och opensource plattformar så har vi byggt in ett sk 301-verktyg i e-handelsplattformen för att på ett smidigt sätt möjliggöra korrekt hantering av eventuella ändrade adresser enligt Googles riktlinjer.

Verktyget fungerar som en översättningstabell där man matar in gammal adress och ny adress på samma rad. Det går även att läsa in från en fil (excel) om man vill. Kan man få fram en excel-fil med artikelnummer samt gammal url kan man även systemet med automatik koppla den nya url:en mot den gamla vilket sparar mycket tid.

Vid ett plattformsbyte är korrekt hantering av gamla url:er med 301 vidarebefordran till de nya url:erna mycket viktigt. Görs detta på rätt så tappar man normalt sett varken trafik eller ranking vid övergången. Görs det fel så stänger man många dörrar hos Google med sämre ranking och placeringar som följd.

301 verktyget är kostnadsfritt att använda och ligger med som standard i Wikinggruppens e-handelsplattform

Relaterat

Läs vad Google skriver ang 301 – omdirigering

 Se fler tillgängliga moduler i Wikinggruppens e-handelsplattform