Redundant driftmiljö

Maximal driftsäkerhet

Vi har nu möjlighet att erbjuda drift i en redundant servermiljö där varje server är klustrad på 2 uppsättningar hårdvara som är separerade från varandra. Den sekundära servern ligger därmed som en ständigt uppdaterad kopia av den primära. Vid ett eventuellt fel på den primära servern tar den sekundära servern över driften direkt och nertid undviks. Detta gäller både webb samt e-postservrar i detta system vilket sammantaget ger bästa möjliga förutsättningar för säker drift och maximal upptid för dina tjänster som är av kritisk natur.

Tillgänglighet & Service

Driftcentralen i serverhallen är bemannad 24/7 och i tjänsten ingår access till ett journummer på vilken man kan göra ev felanmälan även utanför ordninarie kontorstider. Ett sk SLA avtal tecknas och kompensation utgår om överenskommen servicenivå inte uppnås.

Säkerhet & Backup

Två olika leverantörer används för internetanslutningen till serverhallen, Anslutningarna är oberoende av varandra för att garantera högsta möjliga tillgänglighet. Serverhallen är belägen i Sverige och har larm, strömbackup, övervakning mm. Varje natt tas utöver dubbleringen av servrarna fullständig backup på allt innehåll.

 Se fler tillgängliga moduler i Wikinggruppens e-handelsplattform