Skicka SMS från din webbutik

Avisera dina kunder med SMS eller gör SMS-utskick...

I Wikinggruppens e-handelsplattform finns en inbyggd SMS-gateway vilket gör att du kan skicka SMS direkt från webbutikens kontrollpanel…

SMS för leveransavisering till dina kunder

SMSSkicka ett SMS och avisera när du skickat kundens varor eller när dessa finns att hämta hos dig. Informationen når fram till din kund direkt, du sparar värdefull tid och ger dina kunder en bra service. Avisering kan göras direkt i anslutning till ordern i webbutikens kontrollpanel och vi sätter även en tidsstämpel så att du kan se om och när en kund aviserats.

SMS för marknadsföring

Via den segmenteringsmöjlighet som finns i e-handelsplattformens kunddatabas kan du enkelt göra riktade utskick. Personlig och riktad marknadsföring via SMS når fram och ökar din försäljning. Du kan exempelvis skicka ut kampanjerbjudanden med rabattkoder. Det går även bra att skicka till enskilda nummer. Vill du jobba aktivt med utskick och kampanjer, dvs marknads-sms bör du komplettera med ett stopp-nummer.

Stopp-nummer för avregistrering

Givet att man gör utskick i marknadsföringssyfte behöver man lägga till ett så kallat stopp-nummer till vilket mottagarna kan skicka ett sms för att meddela att man inte önskar fler utskick från avsändaren. Stopp-nummer finns i flera olika varianter varav Wikinggruppen valt att erbjuda två, ett delat kort-nummer och ett delat längre nummer.

Alt 1 – Delat kort stopp-nummer
– Ni tilldelas en stoppkod samt ett delat stopp-nummer.  Detta kan exempelvis vara WGSTOP samt 71234. I de utgående sms:en lägger ni därmed sedan med något stil med ”Avreg? SMSa WGSTOP till 71234”. Kostnaden för delat kort stopp-nummer är 1000 kr + moms för uppsättning samt 130 kr/mån + moms. (Minsta bindningstid är 3 månader)

Alt 2 – Delat ”vanligt” stopp-nummer
– Ni tilldelas en stoppkod samt ett delat stopp-nummer som ser ut som ett vanligt mobilnummer.  Detta kan exempelvis vara WGSTOP samt 46701234567. I de utgående sms:en lägger ni därmed sedan med något stil med ”Avreg? SMSa WGSTOP till 46701234567”. Kostnaden för delat ”vanligt” stopp-nummer är 1000 kr + moms för uppsättning samt 40 kr/mån + moms. (Minsta bindningstid är 3 månader)

Ok, vad kostar det?

Kostnaden för att skicka sms från e-handelsplattformen är från och med 2018-01-01 SEK 0,60 + moms per mottagare. Skall du skicka sms i marknadsföringssyfte behöver du även lägga till ett sk stopp-nummer enligt ovan.

Börja skicka SMS direkt

SMS tjänsten ligger med i samtliga våra butikspaket WGR Direct, WGR Bas, WGR Plus och WGR Enterprise och kan användas direkt utan annan kostnad än per skickade sms vilket faktureras i efterskott. Skall du jobba med återkommande kampanjer och behöver ett sk stopp-nummer enligt ovan, vänligen kontakta Wikinggruppen via telefon alternativt genom att skicka e-post till sales@wikinggruppen.se

 Se fler tillgängliga moduler i Wikinggruppens e-handelsplattform