Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Ongoing WMS

Koppling för dig som vill använda Ongoing WMS för att effektivisera ditt eget lager alternativt outsourca ditt lager till en 3PL-aktör som använder Ongoing WMS.

Behöver du effektivisera din lager- och logistikhantering?

Ongoing WMS är det mest använda webbaserade lagersystemet i Norden, även kallat Warehouse Management System (WMS). Ongoing WMS passar för logistikintensiva verksamheter som e-handlare med eget lager och 3PL-aktörer.

Flexibilitet att hantera lagret själv eller outsourca till 3PL
Wikinggruppen har byggt en koppling mellan Wikinggruppens e-handelsplattform och Ongoing WMS vilket gör det möjligt för användare av Wikinggruppens e-handelsplattform att välja mellan ett stort antal logistikföretag för sin lagerhantering givet att man önskar outsourca sitt lager. Kopplingen fungerar självklart även för användare av Wikinggruppens e-handelsplattform som önskar att använda Ongoing WMS för att sköta sitt eget lager-och logistik.

Software as a Service
Ongoings affärsmodell har sedan starten byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller i dagligt tal ”Molnet”. Det innebär att Ongoing driftar systemet och användarna kör WMS-systemet via sin webbläsare på sin dator, ex en vanlig desktop dator, laptop, smartphone etc.

Vad kostar det?

Wikinggruppen tar ut en engångsavgift om 6 750 kr + moms för arbetet att installera kopplingen mellan din webbutik hos Wikinggruppen och ett Ongoing system samt en månadskostnad på 150 kr/mån + moms.

Versionskrav

Observera att butiksversion WGR 6.0 eller högre krävs för att vi skall kunna installera och konfigurera modulen.

Mer information och beställning

Vänligen ta kontakt med Wikinggruppen
Tel: 0650-757 59
E-post:

Mer info om Ongoing WMS
Tel: 031-709 30 70
www.ongoingwarehouse.se
E-post: