Ongoing Warehouse – WMS

Koppling för dig som vill outsourca ditt lager till en 3PL aktör som använder Ongoing WMS...

Vad är Ongoing Warehouse WMS?

ongoing_wmsOngoing Warehouse är Nordens ledande WMS-system inom tredjepartslogistik (3PL). Man levererar ett specialiserat webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System. Ongoings lagersystem används av många logistikföretag verksamma inom främst 3PL.

Välj mellan många 3PL företag
Wikinggruppen har byggt en kopplingen mellan Wikinggruppens e-handelsplattform och Ongoing vilket gör det möjligt för användare av Wikinggruppens e-handelsplattform att välja mellan ett stort antal logistikföretag för sin lagerhantering givet att man önskar outsourca sitt lager.

Software as a Service
Ongoings affärsmodell har sedan starten byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller i dagligt tal ”Molnet”. Det innebär att Ongoing driftar systemet och användarna kör WMS-systemet via sin webbläsare på sin dator, ex en vanlig desktop dator, laptop, smartphone etc.

Vad kostar det?

Wikinggruppen tar ut en engångsavgift om 6 000 kr + moms för arbetet att installera kopplingen mellan din webbutik hos Wikinggruppen och ett Ongoing system samt en månadskostnad på 80 kr/mån + moms.

Versionskrav

Observera att butiksversion WGR 6.0 eller högre krävs för att vi skall kunna installera och konfigurera modulen.

Mer information och beställning

Vänligen ta kontakt med Wikinggruppen
Tel: 0650-757 59
E-post: