Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Pyramid Business Studio

Koppla ihop din e-handelslösning hos Wikinggruppen med ert Pyramid Business Studio system...

Pyramid Business Studio
Pyramid affärssystem
Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål.

Koppla till ert Pyramid system
Med en automatiserad koppling mellan din webbutik och ditt affärssystem sparar du tid och ökar effektiviteten i det löpande arbetet markant. Wikinggruppen har erfarenhet och möjlighet att göra olika typer av kopplingar från våra e-handelslösningar WGR BasWGR Plus samt WGR Enterprise till ert Pyramid system för att på så sätt få ett effektivt flöde och smidig hantering även vid stora volymer.

Vad kostar det?
Wikinggruppen tar ut en löpande månadskostnad på 200 kr + moms för kopplingen för att täcka supportkostnader mm. Kostnaden för själva inkopplingen kan variera från fall till fall beroende på omfattning. Det krävs förutom arbetet som sker hos Wikinggruppen även arbete från en av Unikum licensierad konsult som sätter upp själva bryggan mellan WGR och affärssystemet, normalt via en sk webservice eller via FTP med filer.

WGR API för integration av externa system
Ett annat alternativ är att ni bygger en koppling genom Wikinggruppens API som kan användas för inkoppling av en stor mängd tredjepartssystem, exempelvis affärssystem och kassasystem. Läs mer om WGR API.

Mer information och anslutning
Du är välkommen att ta kontakt med oss på för mer information angående en koppling av din e-handelslösning hos Wikinggruppen till ert Pyramid affärssystem.