Visma affärssystem

Koppla din webbutik mot Visma Spcs Administration

Skicka order och kundinfo från Din webbutik till Visma Administration utan manuell hantering!

Med många ordrar per dag uppstår snart problemet att en manuell hantering av dessa nya kunder samt order blir rejält tidsödande. Har du redan ett Visma eller SPCS system kan vi koppla butiken till det systemet och på sätt vinner du mycket tid.

Orderkoppling

Vi har tillsammans med Sharespine skapat en koppling från webbutiken till Visma Spcs. På ett smidigt sätt kan du föra över ordrar och kundinformation direkt från webbutiken till Visma Administration. Integrationen innebär att order och kunduppgifter med ett klick eller helt automatiskt förs över till Visma Administration i realtid. Du slipper därmed all tidsödande dubbelinmatning av kund och order. sharespineFörutom att order och kunduppgifter förs över till Visma Administration, så kan även lagret samt pris synkas mellan webbutik och affärssystemet med automatik om du önskar det.

Vilka Visma versioner stöds?

Orderkopplingen fungerar fullt ut med Visma Administration 1000 samt 2000, samt med begränsad funktionalitet mot Version 500.

Vad kostar det?

Wikinggruppen tar ut en startavgift om 2 795 kr för arbetet med att konfigurera kopplingen till Vismas system samt en löpande månadskostnad på 60 kr. Sharespine som står för själva synkningen mellan systemen tar ut kostnader enligt prisbild på www.sharespine.com

Mer information och anslutning

Kopplingen kräver att ni har modulen Visma Integration i ert Visma / SPCS system. Du är välkommen att ta kontakt med oss eller vår kontaktperson på Sharespine för mer information ang kopplingen.

Kristoffer Eriksson (Sharespine AB)
Tel: 031-704 38 00
Direkt: 031-376 02 57
E-post:

Koppling mot Visma eEkonomi
Koppling mot Visma.net