11 maj, 2018

Tredjepartslogistik – 3PL

Veckans artikel på bloggen handlar om 3PL, eller så kallad tredjepartslogistik. 3PL är en lösning som låter exempelvis e-handlare outsourca hela eller delar av sin lager- och logistikverksamhet till ett utomstående företag, ett 3PL-företag.

I artikeln diskuteras vilka för- och nackdelar som finns med 3PL-modellen. Målet är att ge dig som överväger 3PL olika infallsvinklar som kan vara viktiga att ta med i beräkningen för att ta ett så bra beslut som möjligt för just din verksamhet.

Till artikel

 

 


← Se alla nyheter
3pl Tredjepartslogistik