Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Konvertering och Konverteringsgrad

Gör dina besökare till kunder – Få dom att konvertera!

Konvertering betyder i detta sammanhang enkelt uttryckt att du lyckas få din besökare att göra det du vill på din hemsida eller webbutik. Det kan vara att besökaren köper något i din webbutik eller att besökaren laddar ner en broschyr eller kanske tecknar sig för ditt nyhetsbrev. Detta är naturligtvis väldigt viktigt. För en webbutiksägare kan även en liten procentuell höjning av konvertering betyda mycket i räkenskaperna. Att ta hand om sina besökare och aktivt jobba med konvertering är en aspekt som ofta glöms bort då fokus ofta helt och hållet ligger på att driva trafik till hemsidan genom sökmotoroptimering, annonser, banners mm.

Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är helt enkelt hur många av dina besökare som konverterar mätt i procent. Har du 100 besökare i en webbutik och 1 person handlar har du därmed en konverteringsgrad på 1%.

Vad skall konverteringsgraden ligga på?

Detta är en frågeställning som är i princip omöjlig att svara på utan att detaljerat granska hemsidan, dess besökare och hur dom agerar, med sk webbanalys. Svaret är ofta beroende på vem besökaren är och varifrån han kommer. Konverteringsgraden kan variera mycket beroende på om en besökare kommer från Google, har läst en annons eller banner, klickat på en länk från en blogg eller skrivit in adressen direkt i webbläsaren. I en genomsnittlig webbutik ligger konverteringsgraden så lågt som 1-2% (Källa: Fireclick)

Faktorer som påverkar

Även andra aspekter påverkar konverteringsgraden, som produktutbud och design av hemsidan eller webbutiken. Du kan ha många besökare som bara är ute efter att hämta information eller titta på ”fina” produkter som märkeskläder, nya modeller av en produkt osv. En mindre bra design skapar osäkerhet hos besökaren och sänker trovärdigheten för dig. Det är därför viktigt att kommunicera med en snygg och professionell design som förmedlar trygghet och trovärdighet. Tydliga kontaktuppgifter, gärna med bild på ansvariga personer, historik och bakgrundsinformation om företaget samt referenser och naturligtvis prisnivå är andra saker som påverkar.

Förbättra konverteringen

Arbete med att förbättra konvertering är i det allra flesta fall en mycket bra investering. Kan man i en webbutik dubbla konverteringsgraden har man dubblat intäkterna!

Underlag & konkreta tips

För att få ett bra underlag och resultat är det bästa om man kan genomföra en sk webbanalys där besökarnas rörelsemönster och beteende kartläggs, fallgropar och hinder undanröjs och A/B tester utförs för att kunna mäta effekter och utfall av ändringar. Har man en mindre budget har vi nedan samla några konkreta och vedertagna tips som bör leda till bättre utfall och konverteringsgrad. Man får helt enkelt testa och mäta resultat löpande.

Statistikverktyg

Ett bra statistikverktyg för att kunna tolka resultat av olika ändringar är naturligtvis viktigt. Det finns flera kostnadsfria alternativ som gott räcker till uppgiften, tex Google Analytics samt Statcounter.

Faktorer som ökar konverteringen

Beroende på målgrupp kan åtgärder för ökad konvertering se olika ut. Här kommer dock några konkreta faktorer och tips på åtgärder som i de allra flesta fall ökar konverteringen,

1, Design & Struktur & Tydlighet
En tilltalande design med tydligt struktur oavsett anslutande enhets typ och storlek på din sida förmedlar professionalism och trovärdighet. Ha en tydlig navigering så att samtliga besökare oavsett datorvana, direkt förstår hur man navigerar och/eller handlar på din hemsida/webbutik. Många vill ”sticka ut” med sin design och göra den annorlunda, vilket ofta leder till att besökaren inte förstår hur han skall navigera, tröttnar och lämnar sidan.

2, Kontaktuppgifter & Information
Ha tydliga kontaktuppgifter på hemsidan, gärna direkt på 1:a sidan med namn, adress, telnr samt e-postadress. Att lägga in bild och direktnummer till ansvariga personer på företaget förmedlar ytterligare trygghet till besökaren. Är du e-handlare är det viktigt att information om köpvillkor, returer mm finns lätt tillgängligt vilket skapar förtroende.

3, Ta hjälp av kända varumärken
Om ni arbetar med kända varumärken som leverantörer av produkter eller betalningsalternativ är det bra att tydligt skylta med det, då starka varumärken förmedlar trygghet ut mot besökaren som blir mer benägen till ett köp.

4, Nöjda kunder
Har ni nöjda kunder? Tala om det på hemsidan! Goda referenser och tidigare nöjda kunder förmedlar förtroende ut mot besökaren.

5, Ta bort hinder
Försök att undanröja så många hinder som möjligt. Detta kan tex vara att ha så få fält som möjligt i ett anmälningsformulär, undvika registrering i en köpprocess, förstora och tydliggör ”Köp” eller ”anmälningsknappar”. Är du e-handlare, erbjud många betalsätt så att alla kunder kan välja ett betalsätt som han/hon är bekväm med.

6, Nyhetsbrev
Nyhetsbrev är ett bra verktyg för att hålla kontakt med intresserade och befintliga kunder, men tänk på att välja tidpunkt för utskicken. Mest lämpliga tidpunkt varierar förstås beroende på målgrupp och syfte. Måndag morgon kanske ditt brev ”drunknar” i mängder av olästa mail. På en fredag kanske besökaren har fokus på annat.

Övergivna kundkorgar inom E-handeln

Ett problem för e-handeln är det stora antal varukorgar som överges i kassan. Skälen till det kan vara många, men i en undersökning över varför varukorgen övergavs framkom bland annat följande skäl,

– För dyr frakt
– För hög totalkostnad
– Man vill kontrollera pris hos andra webbutiker
– Önskat betalsätt fanns inte
– Kunde inte nå kundtjänst

Arbeta långsiktigt – Ta hand om befintliga kunder

Tar du god hand om dina kunder får det många positiva effekter, det finns stora chanser att en nöjd kund kommer att handla av dig igen och även rekommendera ditt företag till vänner och bekanta. Att få nöjda kunder handlar bara om en sak, Att alltid nå eller överträffa kundens förväntningar. Lycka till :-)

Relaterade länkar

Kort introduktion till sökmotoroptimering
Guide till hur du skapar en säljande samt sökmotorvänlig titel – metataggar
Kontakta Wikinggruppen